Wind Energy

Generating clean energy for future generations

Ditrolic EnerWind Logo

Harnessing Power From Wind Turbines

Ditrolic Energy guides you through the entire process of your wind energy project, whether it is a utility-scale wind project, an on-site wind turbine for off-grid power, or wind power procurement from utility companies. We offer the full-service wind solution – design, construction, operations, maintenance, management, procurement, retrofits and upgrades.

 

Our Wind Approach

 
 

Pembiayaan

Kami akan membantu Anda mendanainya, juga

Fleksibiliti kami merangkumi pembiayaan projek. Kami menyesuaikan pampasan dan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan unik dan objektif ROI syarikat anda. Pasukan pakar bersepadu kami membantu anda menganalisis dan memberikan maklumat yang telus dan boleh diambil tindakan yang memberi kuasa kepada anda untuk membiayai projek angin anda berdasarkan kedudukan kewangan anda.

Kami mengendalikan:

  • Penstrukturan urus niaga
  • Peningkatan ekuiti
  • Hutang jangka panjang
  • Pembiayaan projek bukan jalan keluar
  • Pinjaman penyambungan pembinaan
  • Pinjaman Mezanin
Ditrolic Wind Turbine Consultants